Duurzaam en kwaliteit

Wij geloven in duurzaam produceren: kwaliteit leveren én verantwoord omgaan met de leefomgeving. Om dat te kunnen borgen werken we onder andere conform ISO 9001, en ISO 14001. Uiteraard zijn we altijd bezig met het optimaliseren van onze processen en het verbeteren van onze bedrijfsprestaties.

Binnen ons bedrijf hechten we veel waarde aan hergebruik en het verantwoord omgaan met materialen. Dat begint met hoe we omgaan met afval en restmaterialen. Alles wordt gescheiden opgeslagen en aan verwerkers aangeboden. Verder kijken we bij alles wat we doen hoe we het milieu zo min mogelijk kunnen belasten en maken we bijvoorbeeld gebruik van zonne-energie die we zelf opwekken. 

Natuurlijk kijken we ook kritisch op ons eindproduct. Ieder product moet uitgebreid getest zijn en klaar zijn voor gebruik. Onze klanten moeten direct aan de slag kunnen gaan en niet voor verrassingen komen te staan. Daarom hebben we intern alles goed geregeld en weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt. Eigenaarschap is binnen onze organisatie uitermate belangrijk.